โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา


วิสัยทัศน์

“ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในด้าน คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการคิด และระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” (Within the year 2012, SPSS must adopt a world class standard of excellence in education; Learners’ characteristic, thinking School and School Health System)

ปรัชญาของโรงเรียน       :      รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา  วิชชาญานํ  สพพญานํ  ชินาติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-07-27 22:27:41 น.

นายปรีชา มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุนทรภู่พิทยา
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุนทรภู่พิทยา
นางชวนพิศ คาดสนิท
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุนทรภู่พิทยา

นายสมเกียรติ ศิลประเสริฐ
นายบพิตร แสงรัตนชัย

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-657658 อีเมล์: preecha156@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วริชญา วงศ์ผุดผาด โทรศัพท์: 0847813537 อีเมล์: warichaya.spss@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ